S0593 l brugge l uitbreiding woning

Haalbaarheidsstudie uitbreiden van een woning voor de realisatie van een grotere leefkeuken en aanhorigheden.