A0536 l sijsele l verbouwen en uitbreiden woning

UItbreiding van een woning met een kunstatelier en verbouwing/renovatie van de bestaande woning.