A0565 l blankenberge l nieuwbouw koppelwoningen

Bouwen van twee gekoppelde ééngezinswoningen die samen een éénheid vormen maar toch geen spiegelbeeld zijn van elkaar.